fbpx

Omfatter Moodle relevante værktøjer til udvikling og redigering af tests, som kan anvendes uafhængigt af – eller integreret i læringsforløb?

Moodle understøtter udvikling og redigering af e-learning tests med relevante integrerede værktøjer og testmuligheder efter international standard (bl.a. SCORM).

Kategori: Test og effektsikring – Moodle

Understøtter Moodle afvikling af tests over intranet?
Moodle understøtter effektivt, brugervenligt og sikkert tildeling og afvikling af tests.

Kategori: Test og effektsikring – Moodle
Understøtter Moodle etablering og styring?

Moodle giver mulighed for effektiv håndtering og let import/export af tests efter gældende standarder.

Kategori: Test og effektsikring – Moodle
Understøtter Moodle testmoduler fra 3. part?

Moodle kan let importere alt indhold (uanset oprindelse) der følger gældende standarder som SCORM 1.2 og 2004.

Kategori: Test og effektsikring – Moodle

Hvordan med Rapportering og effektsikring?

Standardrapporter over databasen samt ad hoc statistikker kan let udtrækkes – f.eks. til bearbejdning i Excel for de relevante ledere, m.fl. efter forudbestemte roller.

Kategori: Test og effektsikring – Moodle
Rapportering og statistik,- kan Moodle det?

Standardrapporter over databasen (læringsobjekters status, anvendelse og historik) samt ad hoc statistikker kan let udtrækkes.

Kategori: Test og effektsikring – Moodle
Moodles Tracking og rapportering af læringsaktiviteter?

LMS’et genererer opdaterede (realtime) informationer om læringsaktiviteter på grundlag af trackingdata i henhold til SCORM (min. 1.2), som kan følges online af godkendte brugere.

Kategori: Test og effektsikring – Moodle

Undervisermuligheder

Understøtter afspilning af læringsobjekter af diverse formater?
Understøtter Moodle etablering og administration af database for læringsobjekter?
Understøtter Moodle opbygning af læringsforløb (kombinationer af lærings-objekter, tests m.v.)?
Understøtter Moodle opbygning af blandede læringsforløb?
Andre undervisermuligheder
– Moodle understøtter også disse muligheder.

Faciliterer Moodle styring af portefølje af kurser og læringsforløb af enhver art?
Ja,- det understøtter både blandet og ren online undervisning.

Understøtter Moodle publicering af nye kurser samt opdateringer/nye versioner af eksisterende kurser?
Moodle understøtter disse udfordringer også.

Kursuslevering

Understøtter Moodle tilmeldingsprocedure for kurser?
Moodle understøtter tilmeldingsprocedurer for kurser i forhold til klasser, grupper og tidspunkter m.v.

Stiller Moodle et minimum krav til afvikling af moduler/sessioner til brugernes PC?
Ja – Serveren tager hovedbelastningen,- så brugerens computer skal dog fortsat være forbundet til netværket/Internettet.

Administration

Styrer Moodle kalenderfunktion og kursusafholdelse?
Moodle muliggør let og effektiv oprettelse og administration af roller, rettigheder, sikkerhedsniveauer m.v.?

Hvad med Moodles registrering og administration af brugere?
– Der er et utal af muligheder og flere kan udbygges efter behov.?

[wd_hustle id="moodle"]

Optimon